دستور رئیس جمهور به مخبر

دستور رئیس جمهور به مخبر

دستور رئیس جمهور به مخبر

عقد قرار داد جدید ، صدور احکام اداری و تعهدات ، عزل و نصب افراد ، هر گونه استخدام و به کارگیری نیرو جدید به هر شکلی خودداری شود

مصوبات هیت وزیران سیزدهم که دارای بار و آثار مالی بوده و تا کنون ابلاغ نشده.

لینک خبر در تابناک
مقالات دیگر
keyboard_arrow_up