مجوز های ترخیص کالا ترخیص کالا با مجوز کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

ترخیص کالا با مجوز کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

برای واردات اسباب بازی نیاز به این مجوز داریم، واحد های صدور مجوز اسباب بازی در تهران ، بوشهر و خوزستان و هرمزگان مستقراند. دبیر خانه شورای نظارت بر اسباب بازی با شرکت بازرسی ناظران دقیق آرمان قراردادی منعقد نموده و ارائه بازرسی را به این سازمان اختیار نموده است.

همچنین بخوانید:
این مطلب را به اشتراک بگذارید