مجوز های ترخیص کالا ترخیص کالا با مجوز ارشاد

ترخیص کالا با مجوز ارشاد

 

مجوز ورود ماشین‌آلات چاپ

برای ورود ماشین‌آلات چاپ به کشور ابتدا باید شرایط دستگاه مورد تایید دفتر امور چاپ قرار بگیرد. برای این امر ابتدا باید فاکتور دستگاه که حاوی اطلاعات آن است همراه با تقاضا در سربرگ واحد چاپی و همچنین مدارک بازرگانی ارائه شود. پس از تطبیق شرایط دستگاه با ضوابط، در صورت تایید نامه ورود صادر و خریدار می‌تواند اقدام به خرید ماشین نماید. (مدارک مورد نیاز و روند اداری)

مجوز ترخیص از گمرک ماشین آلات

پس از خرید دستگاه و ورود آن به گمرک ایران، متقاضی همراه با مدارک گمرکی و سوابق ورود به دفتر امور چاپ مراجعه و تقاضای مجوز ترخیص برای دستگاه فوق می‌نماید. در صورت نو بودن دستگاه، بدون بازدید در گمرک مجوز ترخیص صادر و در غیر این صورت با تنظیم و ارسال نامه به کارشناسان چاپ ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان‌ محل گمرک، درخواست بازدید از ماشین بعمل می‌آید. پس بازدید و تطبیق شرایط با مجوز ورود نامه ترخیص صادر خواهد شد. (مدارک مورد نیاز و روند اداری)

صدور محصولات فرهنگی

برای صادر کردن محصولات فرهنگی(غیرکتاب) باید ابتدا نمونه کار، قرارداد کاری با سفارش دهنده و مدارک بازرگانی را جهت تطبیق با شرایط به کارشناسان تحویل داد. پس از بررسی‌ها و تایید آن، نامه صادرات برای گمرک محل صدور کالا صادر خواهد شد. (مدارک مورد نیاز و روند اداری)

دریافت مجوز ورود محصولات چاپی

برای ورود کالا‌های فرهنگی یامحصولات چاپ خورده ابتدا باید نمونه کار به همراه درخواست وارد کننده به دفتر امور چاپ ارائه شود. پس از انطباق با شرایط، مجوز ورود کالا صادر و وارد کننده حق حمل کالا از کشور مورد نظر به گمرک را خواهد داشت (مدارک مورد نیاز و روند اداری)

دریافت مجوز ترخیص محصولات چاپی

پس از حمل کالا به گمرک ایران، متقاضی مدارک گمرکی خود را به همراه اصل مجوز ورود به دفتر امور چاپ ارائه و با توجه به ضوابط مجوز ترخیص کالا صادر می‌شود. (مدارک مورد نیاز و روند اداری)


 

همچنین بخوانید:
این مطلب را به اشتراک بگذارید