بخشنامه ها

بخشنامه ها

در خصوص اعلام شرایط قرنطینه ای واردات بذور کرفس و رازیانه از کشور استرالیا و بذر آندیو از کشور هلند

1396-09-28 0 0
در خصوص اعلام شرایط قرنطینه ای واردات بذور کرفس و رازیانه از کشور استرالیا و بذر آندیو از کشور هلند

در خصوص اعلام شرایط قرنطینه ای واردات بذور کرفس و رازیانه از کشور استرالیا و بذر آندیو از کشور هلند

در خصوص اعلام شرایط قرنطینه ای واردات چای از کشور سریلانکا

1396-09-28 0 0
در خصوص اعلام شرایط قرنطینه ای واردات چای از کشور سریلانکا

در خصوص اعلام شرایط قرنطینه ای واردات چای از کشور سریلانکا

اعلام شرایط قرنطینه ای واردات صمغ کندر جهت مصارف خوراکی ودارویی از کلیه کشورها

1396-09-28 0 0
اعلام شرایط قرنطینه ای واردات صمغ کندر جهت مصارف خوراکی ودارویی از کلیه کشورها

اعلام شرایط قرنطینه ای واردات صمغ کندر جهت مصارف خوراکی ودارویی از کلیه کشورها

اعلام تعرفه های کالاهای گیاهی مشمول اخذ مجوز منط به اخذ مجوز کتبی از سازمان حفظ نباتات

1396-09-28 0 0
اعلام تعرفه های کالاهای گیاهی مشمول اخذ مجوز منط به اخذ مجوز کتبی از سازمان حفظ نباتات

اعلام تعرفه های کالاهای گیاهی مشمول اخذ مجوز منط به اخذ مجوز کتبی از سازمان حفظ نباتات

اضافه شدن رویه کران بری در سامانه جامع گمرکی

1396-04-13 0 0
اضافه شدن رویه کران بری در سامانه جامع گمرکی

گمرک ایران در بخشنامه ای اضافه شدن رویه کران بری در سامانه جامع گمرکی را به گمرکات سراسر کشور اعلام کرد....

اصلاحیه مواد 82 و 87 آئین نامه اجرایی قانون امور گمرکی

1395-10-30 0 0
اصلاحیه مواد 82 و 87 آئین نامه اجرایی قانون امور گمرکی

مواد82 و87 آئین نامه اجرایی قانون امور گمرکی اصلاح ‌شد

ثبت سفارش فصول 16، 41، 53، 55، 57، 58، 59، 60، 61، 64، 65، 74 و 91 کتاب مقررات صادرات و واردات در سامانه جامع تجارت

1395-10-19 0 0
ثبت سفارش فصول 16، 41، 53، 55، 57، 58، 59، 60، 61، 64، 65، 74 و 91 کتاب مقررات صادرات و واردات در سامانه جامع تجارت

بخشنامه ثبت سفارش فصول 16، 41، 53، 55، 57، 58، 59، 60، 61، 64، 65، 74 و 91 کتاب مقررات صادرات و واردات در سامانه جامع تجارت