مقالات

مقالات

دامپینگ چیست؟

1395-10-22 0 0
دامپینگ چیست؟

دام‍پینگ عبارت است از صادرات یک کالا با قیمت کمتر از هزینه‌های تمام شده یا به عبارتی دیگر فروش کالا در خارج به قیمتی کمتر از قیمت داخلی.

رویه های گمرکی ترخیص کالا

1395-10-10 0 0
رویه های گمرکی ترخیص کالا

با توجه به نوع هدف از واردات و صادرات هر کالایی رویه های متعدد گمرکی در جهت تسهیل امور و ترخیص کالا توسط هیئت وزیران تدوین شده و

ترخیص کالا در ایران

1395-10-10 0 0
ترخیص کالا در ایران

ترخیص کالا در ایران به مفهوم آماده سازی و ارائه اسناد و مدارکی از جمله مجوزات لازم جهت ترخیص کالا می باشد.