مقالات

مقالات

رویه های گمرکی ترخیص کالا

1395-10-10 0 0
رویه های گمرکی ترخیص کالا

با توجه به نوع هدف از واردات و صادرات هر کالایی رویه های متعدد گمرکی در جهت تسهیل امور و ترخیص کالا توسط هیئت وزیران تدوین شده و

ترخیص کالا در ایران

1395-10-10 0 0
ترخیص کالا در ایران

ترخیص کالا در ایران به مفهوم آماده سازی و ارائه اسناد و مدارکی از جمله مجوزات لازم جهت ترخیص کالا می باشد.