قوانین امور گمرکی

قوانین امور گمرکی

قوانین امور گمرکی - ماده 10

1395-12-10 0 0
قوانین امور گمرکی - ماده 10

به استثناء هزینه انجام خدمات که بلافاصله وصول می‌شود، میزان تضمین اخذ شده برای وصول حقوق ورودی برای کالاهای مجاز معادل حقوق ورودی...

قوانین امور گمرکی - ماده 9

1395-12-10 0 0
قوانین امور گمرکی - ماده 9

گمرک موظف است امکانات به‌کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات را با رعایت قوانین تجارت الکترونیک و مدیریت خدمات کشوری در اجرای وظایف خود فراهم آورد.

قوانین امور گمرکی - ماده 8

1395-12-10 0 0
قوانین امور گمرکی - ماده 8

گمرک مجاز است هرگونه مطالبات قطعی خود ناشی از اجرای این قانون را...

قوانین امور گمرکی - ماده 7

1395-12-10 0 0
قوانین امور گمرکی - ماده 7

کالای موجود در گمرک، وثیقه پرداخت کلیه وجوه متعلقه به آن کالا وسایر بدهیهای قطعی صاحب کالابابت وجوهی است که

قوانین امور گمرکی - ماده 6

1395-12-10 0 0
قوانین امور گمرکی - ماده 6

واردات قطعی کالا مستلزم پرداخت حقوق ورودی متعلقه است. گمرک می‌تواند کالای متعلق به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی را مشروط بر این‌که جنبه تجاری نداشته باشد...

قوانین امور گمرکی - ماده 5

1395-12-10 0 0
قوانین امور گمرکی - ماده 5

حقوق ورودی و هزینه‌های انجام خدمات بدون توجه به نو یا مستعمل بودن کالا طبق مأخذ مقرر، به ترتیب به‌وسیله گمرک یا اشخاص ارائه‌دهنده خدمت به پول رایج ملی وصول می‌شود.

قوانین امور گمرکی - ماده 4

1395-11-09 0 0
قوانین امور گمرکی - ماده 4

رئيس كل گمرك ايران از سوي وزير امور اقتصادي و دارايي منصوب مي‌شود و به عنوان بالاترين مقام اجرائي گمرك در چهارچوب قوانين و مقررات قانوني مربوطه...

قوانین امور گمرکی - ماده 3

1395-11-09 0 0
قوانین امور گمرکی - ماده 3

قوانین امور گمرکی - ماده 3 - وظايف و اختيارات گمرک ايران

قوانین امور گمرکی - ماده 2

1395-10-22 0 0
قوانین امور گمرکی - ماده 2

گمرك جمهوري اسلامي ايران سازماني دولتي تابع وزارت امور اقتصادي و دارايي است كه به عنوان مرزبان اقتصادي كشور نقش محوري و هماهنگ كننده را در

قوانین امور گمرکی - ماده 1

1395-10-22 0 0
قوانین امور گمرکی - ماده 1

مفاهيم اصطلاحات گمركي به‌كار برده شده در اين قانون، طبق تعريفي است كه از طرف شوراي همكاري گمركي به‌صورت مجموعه براي كشورهاي عضو منتشر شده و يا مي‌شود مگر اين‌كه در بندهاي ذيل يا در ساير مواد اين قانون از آن تعريف ديگري به‌عمل آمده باشد